Résztvevő szervezetek

 

Afrika Tanulmányok

A rendezvényen megvalósítandó program:

stand

 

Afrikáért Alapítvány

A rendezvényen megvalósítandó program:

stand, előadás: A lehetőség a tanulásra – esély arra, hogy kikerüljünk a szegénységből, fotókiállítás: A szegénység relatív – példák Kongóból, rövidfilm

 

Afrikai-Magyar Egyesület - AHU

Bemutatkozás

Az Afrikai-Magyar Egyesület /AHU/ egy nemzetközi segélyezéssel és fejlesztéssel foglalkozó nem kormányzati, non-profit szervezet. Az egyesület halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, közösségek számára hosszú távú megoldást nyújtó támogatási programokat szervez, jelenleg nyolc afrikai országban: Angola, Kongói Demokratikus Köztársaság, Kenya, Madagaszkár, Mali, Marokkó, Mauritánia, Uganda. Az Afrikai-Magyar Egyesület fontosnak tartja annak tudatosítását a magyar társadalomban, hogy a globális társadalmi felelősségvállalás jegyében ami ma Afrikában történik, az ránk is hatással van, ezért a kontinens sikerei és problémái minket sem hagyhatnak hidegen.

A rendezvényen megvalósítandó program:

filmek vetítése, stand, ponyvaosztás, önkéntes orvosi missziók - fotókiállítás, Budapest-Bamako Rally, humanitárius programról szóló kisfilm

 

Afrikai Művészet Csoport

Bemutatkozás

Az Afrikai Művészet Csoport azzal a közvetlen céllal jött létre, hogy a DLHAMBO - Mozambiki Batikművészeti Egyesület munkáját támogassa. Egyrészt kiállítások kiállítások és ehhez kapcsolódó rendezvények, programok szervezésével, ezen belül konkrétan képeik eladásával. Másrészt azzal a céllal, hogy munkáik bemutatásával az afrikai kultúrát, művészetet népszerűsítsük, megismertessük a magyarországi nagyközönséggel.

Célok:

 • A Mozambiki DLHAMBO közösségi művészegyesület további támogatása
 • A DLHAMBO utcán élő és hátrányos helyzetű gyermekeket felkaroló tehetségfejlesztési projektjének további támogatása
 • Az afrikai (mozambiki) kultúrák hiteles megismertetése a művészet eszközeivel
 • Méltányos kereskedelem (Fair Trade) beindítása Mozambikból Európa felé

A rendezvényen megvalósítandó program:

stand, kiállítás, Fair Trade előadás, Afrikai Művészet előadás, diavetítés,

 

Amnesty International

Bemutatkozás

Az Amnesty International olyan emberek világméretű mozgalma, akik azért folytatnak kampányokat, hogy a nemzetközileg elismert emberi jogait mindenkinek tiszteletben tartsák és megvédjék. Hisszük, hogy bárhol is kerül sor emberi jogi jogsértésre, az minden embert érint. Nemzetközi szinten több mint 150 országban 2,2 millió tagot, támogatót számlálunk.

Az AI Magyarország a nemzetközi mozgalom része, és munkája szorosan kapcsolódik az AI Nemzetközi Titkársága által meghatározott kampányokhoz. Ugyanakkor a magyar szervezet feladatának tekinti azt is, hogy magyarországi általános emberi jogi problémákkal kapcsolatban is szót emeljen és fellépjen.

A rendezvényen megvalósítandó program: 

Szeretnénk egy prezentációt tartani, amely egyrészt a szervezetünket, másrészt az újonnan megalakult Demand Dignity csoportunkat is bemutatja.

Ezen kívül standolni fogunk, petíciót aláíratni és általánosan ismertetni az Amnesty International-t.

 

Ebony Afrikai Egyesület

Bemutatkozás

Az Ebony Egyesület platformot teremt, hogy a magyarországi afrikai diaszpóra tagjai közelebb kerülhessenek egymáshoz, hogy együttes erővel tudjanak tevékenykedni, és erőforrásaikat egyesítve, proaktívan vállaljanak kezdeményezéseket az afrikai hagyományok, kultúra, és az egyetemes értékek, mint az emberi- és polgári jogok népszerűsítésének érdekében.

Az Ebony Egyesület sokrétű tevékenységet folytat a kultúra, művészetek, közösségfejlesztés, szociális szolgáltatások, emberi- és polgári jogok, a rasszizmus és diszkrimináció elleni küzdelem, valamint a fejlesztési és együttműködési projektek területén.

A rendezvényen megvalósítandó program:

stand, Shoes 4 Africa kampány bemutatása, arcfestés, maszk készítés, Afro Tánc Workshop

 

Ételt az Életért Alapítvány – FFL – Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége

Bemutatkozás

Az alapítvány a rászorulók ingyenes ételosztás útján történő segítésével foglalkozik.

A rendezvényen megvalósítandó program:

stand (kiadványok, szóróanyagok, matricák árusítása, osztása), ételkóstoló, játék ajándékkal, film: felsőzsolcai ételosztás (Szerencse a szerencsétlenségben 10’), Gaura-vani Dance Group – Bollywoodi táncbemutató, tanítás, Jóga bemutató, előadás - „Lelki megoldás anyagi problémákra”

 

FAO

A rendezvényen megvalósítandó program:

stand, 1 Billion Hungry Kampány - aláírásgyűjtés az éhezés ellen

 

Hátország Egyesület

A rendezvényen megvalósítandó program:

stand, beszámoló a "Közeli és távoli szegénység gondja' címmel

 

Humana Egyesület

A rendezvényen megvalósítandó program:

stand, Humana Magazin, térképes emberi jogi játék, babzsák varrás

 

Jane Goodall Intézet

A rendezvényen megvalósítandó program:

stand, táskafestés (500 Ft), előadás, rövidfilm

 

Madagaszkári Konzulátus

Bemutatkozás

Madagaszkár a világ negyedik legnagyobb szigete, mely az afrikai kontinenstől dél-keletre helyezkedik el az Indiai óceánból kiemelkedve. Endemikus állat- és növényvilága lenyűgöző, a malagasziak a világ legkedvesebb népei közé tartoznak.

Látogasson el a Madagaszkári Konzulátus strandjára, ahol a gyerekeknek különböző meglepetésekkel készülünk, a felnőttek pedig további információt megtudhatnak országunk kultúrájáról, gazdaságáról, állat-és növényvilágáról.

A rendezvényen megvalósítandó program:

stand, színezés, zászlókészítés, logikai játék, Madagaszkár-kvíz, maki készítés

 

Magyar Afrika Platform

Bemutatkozás

A MAP küldetése, hogy összefogja az Afrikában a fejlesztés, kutatás, nemzetközi kapcsolatok és humanitárius segélyezés területén tevékenykedő hazai székhelyű szervezeteket.

Célja, hogy ezen szervezetek mind székhelyük szerinti, mind afrikai országokba irányuló fenti tevékenységét és hasonló törekvéseit segítse, koordinálja és mindezt nemzetközi szervezeti, hazai kormányzati és más egyéb szervezeti szinteken elősegítse. Továbbá árnyalja Afrika képét a magyar társadalomban, illetve folyamatosan tájékoztassa a széles közvéleményt.

Törekvése, hogy kommunikációt, tapasztalatcserét biztosítson tagszervezetei számára, illetve képviselje tagjait a nemzetközi és hazai fejlesztéspolitikai szintéren.

A rendezvényen megvalósítandó program:

stand (szóróanyagok, kiadványok)

 

Menhely Alapítvány

A rendezvényen megvalósítandó program:

stand, "Élet-kerék Jenga" játék, Fedél Nélkül Újság kiállítás

 

Oltalom Karitatív Egyesület

Bemutatkozás

Az Oltalom Karitatív Egyesület olyan személyek közösségeként jött létre 1989-ben, akik lelkiismereti ügyüknek tekintik a lelkileg és szociálisan elhagyott, kiszolgáltatott vagy veszélyeztetett élethelyzetben levő különféle társadalmi rétegek, csoportok, és egyének (hátrányos helyzetű gyermekek, hajléktalanok, katasztrófa által sújtottak, szegények, betegek és magányosok) együttérző, segítőkész támogatását.

Tevékenységeink

 • Felvilágosítás, ismeretterjesztés, lelkigondozás és rehabilitációs foglalkoztatás
 • Szociális szolgáltatás, családsegítés, időskorúak gondozása
 • Karitatív, egészségmegőrzést elősegítő, betegségmegelőző, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenységek
 • Nevelés és oktatás, személyiségfejlesztés, közösségformálás, képességfejlesztés
 • A társadalom perifériájára sodródott, hátrányos helyzetű emberek, rétegek képességeinek fejlesztése, foglalkoztatásuk elősegítése
 • A magyarországi etnikai kisebbségek és a határon túli magyarság segítségével kapcsolatos tevékenységek
 • Gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet
 • Mindezekhez kapcsolódóan tudományos tevékenységek, kutatások, felmérések készítése

A rendezvényen megvalósítandó program:

Az Oltalom Karitatív Egyesület bemutatása az érdeklődők aktív részvételével. Bemutatkozik az Oltalom Művészeti Kör, a hajléktalanokból álló kreatív csapat, akik kézműves foglalkozást tartanak (agyagozás, festés, portrékészítés). Fellép a hajléktalanokból és szociális munkásokból álló Oltalom Kulturális Kör zenekar, akik előadásukkal megismertetik a közönséggel a hajléktalanok sorsát és érzésvilágát, ezáltal mindenki átélheti az utca emberének kilátástalanságát és egyben reménységét. Szocioképekből fotókiállítás (romák, hajléktalanok, menekültek, időskorúak) és filmvetítés az önkéntes szendrői akcióról, ahol hajléktalanok és szociális munkások segítettek árvízkárosult romák házainak helyreállításában.  

Bemutatkozik a Csillagszálló kulturális utcalap az Oltalom Karitatív Egyesület formabontó kiadványa. Létrehozásával az volt a célunk, hogy újszerű módon segítsük a hajléktalanokon. Az újság árusítása nem pusztán munkalehetőséget biztosít számukra, hanem alkalmat a kapcsolatfelvételre és önmaguk elfogadtatására. A Csillagszálló havonta jelenik meg; tematikus számaiban a szépirodalmi, publicisztikai és szociográfiai írások olyan alapvető emberi léthelyzeteket, létkérdéseket járnak körül, mint a hajléktalanság, a psziché, a prostitúció, a törvényen kívülre kerülés, valamint életünk olyan meghatározó élményeit dolgozzák föl, mint a gyerek, a kórház, az iskola, az áldozat vagy az ünnepek. Meghívott írókkal beszélgetés a kiadványról.

 

PTE BTK Afrika Kutatóközpont

A rendezvényen megvalósítandó program:

stand, előadás – Dr. Búr Gábor az Afrika Tanulmányok főszerkesztője

 

Publikon Kiadó

A rendezvényen megvalósítandó program:

stand

 

Szahara Alapítvány

A rendezvényen megvalósítandó program:

stand

 

TAITA Alapítvány

Bemutatkozás

A TAITA Alapítvány célja, hogy a kenyai társadalom perifériáján élő családoknak és az árvaházban élő gyerekek számára anyagi és – önkéntesek kiutaztatásával – erkölcsi segítséget nyújtson. Gondoskodunk az általunk támogatott gyerekek megfelelő egészségügyi ellátásáról, valamint oktatásukról és képzésükről, hogy a munkaerőpiacon és az életben nagyobb eséllyel induljanak.

Feladatunknak tekintjük továbbá az afrikai kultúra és emberek megszerettetését, valamint magyar és afrikai iskolák közötti kapcsolatok elősegítését. 

A rendezvényen megvalósítandó program:

A rendezvényen szeretnénk megismertetni a látogatókat munkánkkal és eredményeinkkel, megtekinthetik az árvaház életéről készült felvételeket, ajándéktárgyak vásárlásával hozzájárulhatnak az árvaház fenntartásához.

 

Távol az Otthontól Alapítvány

Bemutatkozás

Alapítványunk 2006 júliusában alakult civil kezdeményezésként és a világ különböző pontjairól hazánkba érkezett menekülteknek és migránsoknak igyekszik a legkülönfélébb módokon segíteni, figyelembe véve speciális igényeiket. Szervezetünk fenntart egy közösségi helyiséget a város központjában (VIII. ker. Bacsó Béla utca 9.), amelyet maguk is használhatnak kreatív tevékenységek végzésére, baráti találkozók, kulturális és szakrális programok megtartására. Szervezetünk részéről jelenlegi állandó programjaink: ingyenes magyar nyelvoktatás hetente két alkalommal hétfőn és szerdán, illetve istentisztelet megbeszélt időpontban. Szolgáltatásaink közé tartozik számítógép és internethasználat, tanácsadás, lehetőségeink szerinti szociális ellátás. Ezen kívül kulturális programokat szervezünk és tevékenyen részt veszünk mások rendezvényein. E rendezvényeken igyekszünk távoli kultúrákat megismertetni a látogatókkal, amelyek segítenek megismerni és elfogadtatni a célcsoportunk tagjait, és ezáltal elősegíteni beilleszkedésüket a befogadó országba.

A rendezvényen megvalósítandó program:

 • gyerekeknek kézműves-foglalkozás (papírgyöngy készítés, rajzverseny díjakkal)
 • nagyobbaknak „Tudáspróba” melyen maguknak is számot adhatnak mit tudnak a nagyvilágról
 • henna festés, amely köztudottan része számos kultúrának Afrikában, Indiában stb.

 

Van Esély Alapítvány

A rendezvényen megvalósítandó program:

stand, filmvetítés, beszélgetés a film után

 

Helyszín: Kiskávézó, Apróterem, Udvar I, Udvar II

 

 

 

 

 

Szavazás
Hogy tetszik az új weblapom?
Nagyon szép!
Jó lesz, csak töltsd meg tartalommal.
Nem rossz.
Nekem is kell ilyen!
Tehetséges vagy, ez nem kérdés...